ข้อกฎหมายบังคับใช้

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา โดยคุณสามารถดูข้อมูลบริษัทของเราได้ที่หน้าเกี่ยวกับเรา รวมถึงข้อมูลธุรกิจและบริการทั้งหมดของเรา

 • ทั่วไป
  คำแถลงนโยบายนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่และนโยบายของฟิตเนส เฟิรส์ท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม (“บริษัท") และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองที่พวกเขาให้แก่บุคคล ดังนั้นบริษัทจึงต้องใช้หลักการและกระบวน���ารที่กำหนดไว้ในที่นี้เพื่อการดำเนินงานทั่วโลก
 • ความเป็นส่วนตัวของบริษัท
  เจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องเคารพความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ ส่ง และ/หรือ การใช้ในนามของบริษัท บริษัทจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเก็บรวบรวม และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ ส่ง และ/หรือ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะต้องทำในลักษณะที่เหมาะสมกับการสมัครสมาชิกและวัตถุประสงค์ภายใน ในกรณีที่แต่ละบุคคลร้องขอให้เข้าถึง และ/หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นอย่างถูกกฎหมาย จากนั้นบริษัทจะจัดหา และ/หรือ แก้ไขข้อมูลนั้นในเวลาและวิธีการที่เหมาะสม
 • คำชี้แจงของการปฏิบัติ
  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทะเบียนและการจัดการของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท (รวมถึงบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง) คุณอาจถูกขอข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถ้าไม่มีอาจไม่ตอบสนองคำขอของคุณได้ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อของคุณ

  2. ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน

  3. รายละเอียดการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลธนาคาร

  4. รายละเอียดการติดต่อ รวมถึงชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล

  5. ภาพของคุณซึ่งถ่ายในสถานที่ของเราด้วยกล้องเว็บแคม (หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน) เพื่อระบุตัวตนด้วยภาพ ฟิตเนส เฟิรส์ท อาจว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเราในการให้บริการหรือเพื่อให้บริการบางอย่าง เช่น การวิเคราะห์รายชื่อลูกค้า การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด หรือบริการให้คำปรึกษา ซึ่งบุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้

  ในบางกรณีคุณอาจถูกขอให้จัดเตรียมข้อมูลบางอย่างที่อาจใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ/หรือ ปรับประเภทของข้อมูลที่นำเสนอให้กับคุณ ส่วนใหญ่ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นทางเลือกบริการที่ร้องขอเป็นบริการส่วนบุคคล หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ หรือขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมดของคุณ การไม่ให้ข้อมูลตามที่ร้องขออาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ ข้อมูลประเภทนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  1. อายุของคุณ

  2. เพศ

  3. ช่วงเงินเดือนและรายละเอียดการจ้างงาน

  4. การศึกษาและอาชีพ

  5. งานอดิเรกและกิจกรรมสันทนาการ

  6. ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  7. ครอบครัวและข้อมูลครัวเรือน เว็บไซต์ของบริษัทบางแห่งอาจวาง "คุกกี้" ไว้ในเครื่องของคุณ ตัวอย่างเช่นเพื่อให้บริการส่วนบุคคล และ/หรือ รักษาเอกลักษณ์ของคุณในหลาย ๆ หน้า ข้อมูลนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายละเอียดการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการตั้งค่าของคุณในเว็บไซต์ของเรา

  ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง การโทรศัพท์ไปยังสายด่วนการสั่งซื้อ และ/หรือ สายด่วนบริการ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์สอบถามจะถูกบันทึกไว้เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ การประเมินผล ตลอดจนการจัดการและการพัฒนาพนักงาน เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในเวลาที่โทร การบันทึกดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โทร ดังนั้นในส่วนของผู้โทรจะไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและผู้โทรไม่มีสิทธิ และ/หรือ สิทธิ์เรียกร้อง ทั้งชอบด้วยกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมายต่อข้อมูลดังกล่าว ทุกครั้งจะมีการใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการบันทึกดังกล่าวจากการเข้าถึงโดยไม่ได้ตั้งใจ และ/หรือ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบผลรวมในบางฟิลด์ที่เป็นตัวเลข เช่น หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขบัตรเครดิต ในบางกรณีเราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้กับข้อมูลเดิมที่บริษัทมี ในบางกรณีบริษัทจะต้องดูเอกสารต้นฉบับก่อนที่เราจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น การระบุส่วนบุคคลกับตัว และ/หรือ หลักฐานที่อยู่
 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  ฟิตเนส เฟิรส์ทจะดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้ เพื่อให้ข้อมูลนี้ถูกต้องและทันสมัย ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในรูปแบบดิจิตอลหรือในพื้นที่ปิดอย่างปลอดภัยหากอยู่ในรูปแบบสำเนาเอกสาร พื้นที่เก็บเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยอุปกรณ์ที่มีการควบคุม ในบางกรณีอุปกรณ์เหล่านี้อาจอยู่ต่างประเทศ พนักงานและผู้ประมวลผลข้อมูลของฟิตเนส เฟิรส์ทมีหน้าที่ต้องเคารพความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของฟิตเนส เฟิรส์ทไว้ อย่างไรก็ตามความปลอดภัยของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ ดังนั้นจึงไม่อาจมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าข้อมูลจะปลอดภัยตลอดเวลา ฟิตเนส เฟิรส์ทจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเก็บไว้ตามนโยบายการเก็บรักษาภายในของเรา โดยนโยบายระบุว่า

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ เว้นแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาไว้เพื่อตอบสนองข้อผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญา

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ และระบบการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ตามตารางเวลาที่เฉพาะเจาะจงตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและกระบวนการภายในของบริษัท
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทเก็บไว้จะถูกเก็บเป็นความลับ ในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวบริษัทอาจจะมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้ข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวแก่บุคคลต่อไปนี้

  1. บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

  2. บุคคลหรือบริษัทใด ๆ ที่ทำหน้าที่แทน ในนามของบริษัท ร่วมกับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ได้รับข้อมูล

  3. บุคคลหรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้การรักษาความลับของบริษัทและได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวมีสิทธิตามกฎหมายในข้อมูลดังกล่าว

  4. สถาบันการเงิน ค่าใช้จ่าย บริษัทผู้ออกบัตรเครดิต ข้อมูลเครดิต หน่วยงานอ้างอิง หน่วยงานเรียกเก็บที่จำเป็นในการจัดตั้ง และสนับสนุนการชำระค่าบริการที่ร้องขอ

  ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหากพวกเขาสามารถพิสูจน์สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่นหากบริษัทได้รับคำสั่งศาลเพื่อขอข้อมูลลูกค้าบางอย่าง บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งของศาลหรือบุคคลอื่นตามที่ศาลสั่ง
 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศไทย
  บางครั้งอาจมีความจำเป็น และ/หรือ ความรอบคอบสำหรับบริษัทในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไปยังสถานที่นอกประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวม ในกรณีที่มีการถ่ายโอนจะทำตามนโยบายของฟิตเนส เฟิรส์ท โกลบอล และกฎหมายท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2010
 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  บันทึกทางเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ และ/หรือ ที่จัดเก็บที่ปลอดภัยเมื่อไม่ใช้ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูลที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด และ/หรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัด การเข้าถึงบันทึกและข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด การอนุญาตจะได้รับเฉพาะบนพื้นฐาน "จำเป็นต้องทราบ" ซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบของบริษัทและการฝึกอบรมของแต่ละบุคคล บันทึกของบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนหรือการเข้าถึงข้อมูลนั้นถูกต้องตามกฎหมาย อาจมีการสร้างบันทึกการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อาจมีกระบวนการบันทึกการละเมิดเพื่อตรวจสอบการพยายามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เทคโนโลยีการเข้ารหัส เช่น เอสเอสแอล (SSL) อาจใช้สำหรับการส่งข้อมูลที่รวบรวมทางออนไลน์
 • การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  บุคคลมีสิทธิที่จะ

  1. ตรวจสอบว่าบริษัทมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นให้ขอรับสำเนาของข้อมูลดังกล่าว

  2. กำหนดให้บริษัทต้องแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 • การตลาดทางตรง
  บริษัทจะเคารพคำขอของบุคคลที่จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรง คำร้องขอดังกล่าวควรระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการร้องขอ โดยเฉพาะเราขอให้คุณใส่หมายเลขบัญชี บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งพิมพ์ไว้ในใบแจ้งยอด/ใบแจ้งหนี้ของบริษัท โปรดระบุอำนาจที่คุณได้รับอนุญาตให้ทำคำขอดังกล่าวอย่างชัดเจน เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นตามข้างต้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ฟิตเนส เฟิรส์ทและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
  ฟิตเนส เฟิรส์ท มีการเชื่อมโยงลิงก์ออกไปยังเว็บไซต์ภายนอก เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฟิตเนส เฟิรส์ท และฟิตเนส เฟิรส์ทไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการของบริษัทที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ฟิตเนส เฟิรส์ท หรือการกระทำ หรือเนื้อหา และ/หรือ ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว
 • นโยบายการเปลี่ยนแปลง
  ฟิตเนส เฟิรส์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อใด ๆ ในที่นี้ตามกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายสากล และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น