ข้อกฎหมายบังคับใช้

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา โดยคุณสามารถดูข้อมูลบริษัทของเราได้ที่หน้าเกี่ยวกับเรา รวมถึงข้อมูลธุรกิจและบริการทั้งหมดของเรา

 • ทั่วไป
  คำแถลงนโยบายนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่และนโยบายของฟิตเนส เฟิรส์ท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม (“บริษัท") และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองที่พวกเขาให้แก่บุคคล ดังนั้นบริษัทจึงต้องใช้หลักการและกระบวนการที่กำหนดไว้ในที่นี้เพื่อการดำเนินงานทั่วโลก
 • ความเป็นส่วนตัวของบริษัท
  เจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องเคารพความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ ส่ง และ/หรือ การใช้ในนามของบริษัท บริษัทจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเก็บรวบรวม และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ ส่ง และ/หรือ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะต้องทำในลักษณะที่เหมาะสมกับการสมัครสมาชิกและวัตถุประสงค์ภายใน ในกรณีที่แต่ละบุคคลร้องขอให้เข้าถึง และ/หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นอย่างถูกกฎหมาย จากนั้นบริษัทจะจัดหา และ/หรือ แก้ไขข้อมูลนั้นในเวลาและวิธีการที่เหมาะสม
 • คำชี้แจงของการปฏิบัติ

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทะเบียนและการจัดการของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท (รวมถึงบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง) คุณอาจถูกขอข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถ้าไม่มีอาจไม่ตอบสนองคำขอของคุณได้ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อของคุณ

  2. ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน

  3. รายละเอียดการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลธนาคาร

  4. รายละเอียดการติดต่อ รวมถึงชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล

  5. ภาพของคุณซึ่งถ่ายในสถานที่ของเราด้วยกล้องเว็บแคม (หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน) เพื่อระบุตัวตนด้วยภาพ ฟิตเนส เฟิรส์ท อาจว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเราในการให้บริการหรือเพื่อให้บริการบางอย่าง เช่น การวิเคราะห์รายชื่อลูกค้า การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด หรือบริการให้คำปรึกษา ซึ่งบุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้

  ในบางกรณีคุณอาจถูกขอให้จัดเตรียมข้อมูลบางอย่างที่อาจใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ/หรือ ปรับประเภทของข้อมูลที่นำเสนอให้กับคุณ ส่วนใหญ่ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นทางเลือกบริการที่ร้องขอเป็นบริการส่วนบุคคล หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ หรือขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมดของคุณ การไม่ให้ข้อมูลตามที่ร้องขออาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ ข้อมูลประเภทนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  1. อายุของคุณ

  2. เพศ

  3. ช่วงเงินเดือนและรายละเอียดการจ้างงาน

  4. การศึกษาและอาชีพ

  5. งานอดิเรกและกิจกรรมสันทนาการ

  6. ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  7. ครอบครัวและข้อมูลครัวเรือน เว็บไซต์ของบริษัทบางแห่งอาจวาง "คุกกี้" ไว้ในเครื่องของคุณ ตัวอย่างเช่นเพื่อให้บริการส่วนบุคคล และ/หรือ รักษาเอกลักษณ์ของคุณในหลาย ๆ หน้า ข้อมูลนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายละเอียดการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการตั้งค่าของคุณในเว็บไซต์ของเรา

  ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง การโทรศัพท์ไปยังสายด่วนการสั่งซื้อ และ/หรือ สายด่วนบริการ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์สอบถามจะถูกบันทึกไว้เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ การประเมินผล ตลอดจนการจัดการและการพัฒนาพนักงาน เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในเวลาที่โทร การบันทึกดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โทร ดังนั้นในส่วนของผู้โทรจะไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและผู้โทรไม่มีสิทธิ และ/หรือ สิทธิ์เรียกร้อง ทั้งชอบด้วยกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมายต่อข้อมูลดังกล่าว ทุกครั้งจะมีการใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการบันทึกดังกล่าวจากการเข้าถึงโดยไม่ได้ตั้งใจ และ/หรือ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต  วัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล


  เราอาจรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ :

  1. เพื่อการพิจารณา และ/หรือดำเนินการเพื่อการสมัครสมาชิกของท่านกับเรา รวมถึงการให้ท่านกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของท่าน เพื่อยืนยันระดับสมรรถภาพทางร่างกายของท่าน ณ จุดที่สมัครกับเรา

  2. เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดการความเป็นสมาชิกของท่านกับเรา รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเพียง
   • อนุญาตให้ท่านเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและคลับของฟิตเนส เฟิรส์ท ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของท่าน
   • การจัดหาและจัดโปรแกรมการฝึกส่วนตัว และการออกกำลังกายอื่น ๆ ที่ฟิตเนส เฟิรส์ทจัดหาให้
   • อัปเดตสถานะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ คลับ และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
   • ดูแลจัดการแพ็กเกจการฝึกส่วนตัว การออกกำลังกาย และ/หรือการดูแลสุขภาพ อื่น ๆ ของท่าน
   • ดำเนินการการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกของท่าน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นโดยท่าน
   • ดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลสมาชิกของฟิตเนส เฟิรส์ท
   • การให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการเป็นสมาชิกของท่าน รวมถึงการจัดการโปรแกรมแนะนำคนรู้จักมาสมัคร (referral programs) ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสมาชิกของท่าน
   • จัดเตรียมแอปพลิเคชัน Class Booker ให้กับท่าน สำหรับการจองคลาสการออกกำลังกายแบบกลุ่ม
   • ติดตามระดับความฟิตของท่านด้วยระบบที่จัดทำโดยเรา หรือผู้ให้บริการของเรา
   • จัดการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายตามที่ท่านร้องขอ
   • อำนวยความสะดวกในการชำระเงินและการให้เช่าตู้เก็บของส่วนตัว
   • จัดการการเข้าถึงบริการออนไลน์ของฟิตเนส เฟิรส์ท ให้แก่ท่าน
   • จัดการการเข้าถึงแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา (รวมถึงแอพของฟิตเนส เฟิรส์ท) และบริการออนไลน์ที่จัดทำโดยบริษัท
   • ภาพของท่านที่ถูกบันทึกบนพื้นที่คลับ และ/หรือบริเวณสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ภายในคลับของฟิตเนส เฟิรส์ทอาจถูกนำมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

  3. ดำเนินการตามคำสั่งของท่าน หรือตอบข้อสงสัยใด ๆ ที่ได้รับจากท่าน (หรืออ้างอิงได้ว่ามาจากท่าน) หรือในนามของท่าน

  4. ติดต่อหรือสื่อสารกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ และ/หรือข้อความทางโทรสาร อีเมล และ/หรือไปรษณีย์ เพื่อวัตถุประสงค์ใน การดำเนินการ และ/หรือจัดการความเป็นสมาชิกของท่านกับเรา เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารข้อมูลกับท่านเกี่ยวกับ:
   • สถานะการเป็นสมาชิกของท่าน
   • การอัปเดตสถานะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ คลับ และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ
   • การแจ้งเตือนสำหรับการนัดหมาย และ/หรือชั่วโมงการออกกำลังกายที่ท่านได้จองไว้กับฟิตเนส เฟิรส์ท ไม่ว่าจะทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Class Booker ของเรา
   • การชำระเงินที่ค้างชำระ หรือค่าธรรมเนียมสมาชิก
   • วัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น

  5. ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกหรือการคัดกรองอื่น ๆ ตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเรา ซึ่งอาจถูกกำหนดโดยข้อกฎหมายหรือกำหนดโดยทางเรา

  6. เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการฉ้อโกง การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความเป็นสมาชิกของท่านกับเราหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกของท่านกับเรา และไม่ว่าอันเนื่องมาจากการมีข้อสงสัยดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

  7. ปฏิบัติตามหรือถูกกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของรัฐบาล หรือข้อบังคับตามอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายใด ๆ ที่มีผลผูกพันกับเรา และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของแนวทางใด ๆ ซึ่งถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจสั่งการ ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือที่อื่น ๆ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตาม

  8. ปฏิบัติตามหรือถูกกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณะ กระทรวง คณะกรรมการตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย นั่นหมายความว่าเราอาจจะ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อฝ่ายที่กล่าวถึงข้างต้นตามคำขอหรือคำสั่งของพวกเขา

  9. ดำเนินกิจกรรมเพื่อการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การทำแบบสำรวจ และ/หรือการรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์) เพื่อปรับปรุงการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา เพื่อช่วยยกระดับการเป็นสมาชิกของท่านกับเราหรือเพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน

  10. การจัดเก็บ การโฮสต์ การสำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นการกู้คืนจากความเสียหายหรืออื่น ๆ) ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศไทย

  11. การจัดหาและส่งข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งของเพื่อการตลาด การโฆษณา และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของท่านกับเราซึ่งเราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์หรือน่าสนใจให้กับท่านผ่านทาง (1) ไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ของท่าน และ/หรือการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลของท่าน และทางโทรศัพท์ ข้อความ SMS / MMS และ/หรือโทรสารไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

  12. หากท่านใช้บริการคลับของเราในฐานะแขก หรือใช้บริการทดลองเล่น หรือลงทะเบียนกับเราในช่วงกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา จะมีการจัดหาและส่งข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งของเพื่อการตลาด การโฆษณา และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกและคลับของเราให้กับท่านผ่านทาง (1) ไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ของท่าน และ/หรือการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลของท่าน และ (2) หากได้รับความยินยอมจากท่าน ทางโทรศัพท์ ข้อความ SMS / MMS และ/หรือโทรสารไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน


  (เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)


  ตามวัตถุประสงค์ ที่เราอาจรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏตามที่ระบุไว้ตามเนื้อหาด้านบน อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ดังกล่าวเมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นเสียแต่ว่าการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านจะได้รับอนุญาตจากพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามกฎหมาย


  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราราบรื่นยิ่งขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทน และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือมากกว่า ทั้งนี้ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในนามของเราหรือในทางอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือมากกว่า ตัวอย่างของผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัทที่ให้บริการเว็บโฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการชำระเงิน ระบบบริหารและจัดการคลังสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การตลาด การตรวจสอบ การติดตามทวงหนี้ และบริการอื่น ๆ

 • ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบผลรวมในบางฟิลด์ที่เป็นตัวเลข เช่น หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขบัตรเครดิต ในบางกรณีเราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้กับข้อมูลเดิมที่บริษัทมี ในบางกรณีบริษัทจะต้องดูเอกสารต้นฉบับก่อนที่เราจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น การระบุส่วนบุคคลกับตัว และ/หรือ หลักฐานที่อยู่
 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  ฟิตเนส เฟิรส์ทจะดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้ เพื่อให้ข้อมูลนี้ถูกต้องและทันสมัย ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในรูปแบบดิจิตอลหรือในพื้นที่ปิดอย่างปลอดภัยหากอยู่ในรูปแบบสำเนาเอกสาร พื้นที่เก็บเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยอุปกรณ์ที่มีการควบคุม ในบางกรณีอุปกรณ์เหล่านี้อาจอยู่ต่างประเทศ พนักงานและผู้ประมวลผลข้อมูลของฟิตเนส เฟิรส์ทมีหน้าที่ต้องเคารพความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของฟิตเนส เฟิรส์ทไว้ อย่างไรก็ตามความปลอดภัยของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ ดังนั้นจึงไม่อาจมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าข้อมูลจะปลอดภัยตลอดเวลา ฟิตเนส เฟิรส์ทจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเก็บไว้ตามนโยบายการเก็บรักษาภายในของเรา โดยนโยบายระบุว่า

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ เว้นแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาไว้เพื่อตอบสนองข้อผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญา

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ และระบบการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ตามตารางเวลาที่เฉพาะเจาะจงตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและกระบวนการภายในของบริษัท
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทเก็บไว้จะถูกเก็บเป็นความลับ ในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวบริษัทอาจจะมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้ข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวแก่บุคคลต่อไปนี้

  1. บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

  2. บุคคลหรือบริษัทใด ๆ ที่ทำหน้าที่แทน ในนามของบริษัท ร่วมกับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ได้รับข้อมูล

  3. บุคคลหรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้การรักษาความลับของบริษัทและได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวมีสิทธิตามกฎหมายในข้อมูลดังกล่าว

  4. สถาบันการเงิน ค่าใช้จ่าย บริษัทผู้ออกบัตรเครดิต ข้อมูลเครดิต หน่วยงานอ้างอิง หน่วยงานเรียกเก็บที่จำเป็นในการจัดตั้ง และสนับสนุนการชำระค่าบริการที่ร้องขอ

  ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหากพวกเขาสามารถพิสูจน์สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่นหากบริษัทได้รับคำสั่งศาลเพื่อขอข้อมูลลูกค้าบางอย่าง บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งของศาลหรือบุคคลอื่นตามที่ศาลสั่ง
 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่นอกประเทศไทย
  ในบางครั้งอาจมีความจำเป็น และ/หรือเพื่อความรอบคอบสำหรับบริษัทในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมไว้  ในกรณีที่มีการถ่ายโอนดังกล่าว จะดำเนินการตามนโยบายภายในของฟิตเนส เฟิรส์ทและกฎหมายท้องถิ่น เช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  บันทึกทางเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ และ/หรือ ที่จัดเก็บที่ปลอดภัยเมื่อไม่ใช้ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูลที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด และ/หรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัด การเข้าถึงบันทึกและข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด การอนุญาตจะได้รับเฉพาะบนพื้นฐาน "จำเป็นต้องทราบ" ซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบของบริษัทและการฝึกอบรมของแต่ละบุคคล บันทึกของบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนหรือการเข้าถึงข้อมูลนั้นถูกต้องตามกฎหมาย อาจมีการสร้างบันทึกการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อาจมีกระบวนการบันทึกการละเมิดเพื่อตรวจสอบการพยายามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เทคโนโลยีการเข้ารหัส เช่น เอสเอสแอล (SSL) อาจใช้สำหรับการส่งข้อมูลที่รวบรวมทางออนไลน์
 • การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  บุคคลมีสิทธิที่จะ

  1. ตรวจสอบว่าบริษัทมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นให้ขอรับสำเนาของข้อมูลดังกล่าว

  2. กำหนดให้บริษัทต้องแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 • การตลาดทางตรง
  บริษัทจะเคารพคำขอของบุคคลที่จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรง คำร้องขอดังกล่าวควรระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการร้องขอ โดยเฉพาะเราขอให้คุณใส่หมายเลขบัญชี บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งพิมพ์ไว้ในใบแจ้งยอด/ใบแจ้งหนี้ของบริษัท โปรดระบุอำนาจที่คุณได้รับอนุญาตให้ทำคำขอดังกล่าวอย่างชัดเจน เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นตามข้างต้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ฟิตเนส เฟิรส์ทและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
  ฟิตเนส เฟิรส์ท มีการเชื่อมโยงลิงก์ออกไปยังเว็บไซต์ภายนอก เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฟิตเนส เฟิรส์ท และฟิตเนส เฟิรส์ทไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการของบริษัทที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ฟิตเนส เฟิรส์ท หรือการกระทำ หรือเนื้อหา และ/หรือ ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว
 • นโยบายการเปลี่ยนแปลง
  ฟิตเนส เฟิรส์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อใด ๆ ในที่นี้ตามกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายสากล และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น