แค่แนะนำชื่อเพื่อน ยังไม่ต้องสมัคร | ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย

แค่แนะนำชื่อเพื่อน ยังไม่ต้องสมัคร ลุ้นรับกระเป๋าเดินทาง AMERICAN TOURISTER CURIO SPINNER ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 31 รางวัล

1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

แค่แนะนำรายชื่อเพื่อน โดยเพื่อนยังไม่ต้องสมัคร ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับกระเป๋าเดินทาง  AMERICAN TOURISTER CURIO SPINNER ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 31 รางวัล
ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ที่ ฟิตเนส เฟิรส์ท ทุกสาขา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • 1 สิทธิ์ต่อ 1 ชื่อเพื่อนแนะนำ
  • ผู้โชคดีต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
  • ไม่สามารถเลือกสีได้
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า