ครูฝึกสอนการออกกำลังกาย

ฟิตเนส
ฟิตเนส
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
คลับ Icon
คลับ

ภาพรวมตำแหน่งงาน

เราให้จำกัดความใหม่ อะไรคือความหมายของการเป็นเลิศในการออกกำลังกาย สำหรับครูฝึกสอนออกกำลังกาย เพื่อการเป็นเลิศหมายถึง การมีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างประสบการณ์ออกกำลังกายที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน หมายความว่า การที่บุคคลากรมีความสามารถทำให้เกิดขึ้นจริง ความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับสมาชิก และกลายเป็นแรงกระตุ้นให้กับสมาชิก เป็นที่ปรึกษาและเพื่อนของพวกเขา

ไม่มีที่ใดจะดีไปกว่าที่การเริ่มต้นอาชีพครูฝึกสอนออกกำลังกายกับผู้นำด้านฟิตเนส และเราได้จัดเตรียมเครื่องมือ และโอกาสที่จะช่วยคุณตลอดเส้นทางจนคุณกลายเป็นครูฝึกสอนออกกำลังกายที่มีคุณภาพ

รายงานการทำงานต่อ

ผู้จัดการแผนกการออกกำลังกาย

 • ขอบข่ายการทำงาน
  • ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือใช้อุปกรณ์ที่ผิดพลาด

  • ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในยิมฟอร์ในการออกกำลังกายได้ และมีความเสมอภาคในการให้บริการ

  • ออกแบบโปรแกรม และทำการฝึกสอนตัวต่อตัวให้กับสมาชิกได้จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการออกกำลังกาย

  • จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสนุกในการออกกำลังกาย และร่วมกับแผนกอื่น ๆ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก

  • พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย

  • ชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

  • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และชอบการออกกำลังกาย

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการฝึกสอนตัวต่อตัวระดับ ACE

  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มงานให้

  • ไม่จำเป็นต้องสอนคลาสกิจกรรมประกอบเสียงเพลงได้ บริษัทมีการฝึกอบรมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

ต้องการร่วมงานกับเรา