พนักงานอีเวนท์

อีเวนท์
อีเวนท์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สำนักงานใหญ่ Icon
สำนักงานใหญ่

รายงานการทำงานต่อ

ผู้จัดการอีเวนท์

 • ขอบข่ายการทำงาน
  • ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัทผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ

  • ออกบูทและจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลผู้สนใจเป็นสมาชิก

  • ทำกิจกรรมด้านสุขภาพสำหรับองค์กรคู่ค้าของบริษัท

 • คุณสมบัติ
  • สัญชาติไทย

  • ชาย สูง 170 ซม. ขึ้นไปหรือหญิง สูง 160 ซม. ขึ้นไป

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  • มีประสบการณ์ด้านงานพิธีกร จัดแสดงสินค้า การแนะนำสินค้า การออกบูท

  • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และชอบการออกกำลังกาย

  • สามารถเดินทางได้ทั่วกรุงเทพฯ

ต้องการร่วมงานกับเรา