พนักงานให้บริการลูกค้าผ่านโทรศัพท์ - ตำแหน่งงานว่างที่ ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย
พนักงานให้บริการลูกค้าผ่านโทรศัพท์

งานบริการ
งานบริการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สำนักงานใหญ่ Icon
สำนักงานใหญ่

รายงานการทำงานต่อ

ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า

 • Job Descriptions
  • เป็นศูนย์กลางในการติดต่อช่วยเหลือลูกค้า และ ผู้ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ทั้ง รับสาย และ โทรออก

  • ประสานแผนกต่าง ๆ เพื่อแก้ข้อร้องเรียนของลูกค้าทางโทรศัพท์ ภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด

  • เข้าใจความต้องการของลูกค้า และ สามารถให้ทางเลือกที่ถูกต้องได้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ บริการของบริษัท ได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ

  • ติดต่อลูกค้าผ่านทาง โทรศัพท์ อีเมล และ แชทได้อย่างมืออาชีพ

 • Qualifications
  • สัญชาติไทย

  • จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ในงาน คอลเซ็นเตอร์ ทั้งรับสาย และ โทรออก อย่างน้อย 1 ปี

  • หากมีประสบการณ์งานบริการมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีทักษะในการใช้โทรศัพท์อย่างดี และ ปฏิบัติตามมารยาทในการใช้โทรศัพท์ได้

  • สามารถแสดงถึงบุคลิกที่ดีในการสื่อสารทางโทรศัพท์ และ คิดถึงลูกค้าเป็นหลัก

  • สามารถทำงาน กะหมุนเวียน 24 ชั่วโมงได้

  • ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้

  • สื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

ต้องการร่วมงานกับเรา