คลาสซิกเนเจอร์

คลาสซิกเนเจอร์

คลาสพิเศษสำหรับฟิตเนส เฟิรส์ท เท่านั้น(Exclusive Signature Classes)ได้รวบรวมการเคลื่อนไหวแบบ ไดนามิค มูฟเม้น เทรนนิ่ง (Dynamic Movement Training) และด้วยการออกแบบให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของร่างกายของคุณเพื่อช่วย
ให้คุณเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่นและทุกอย่างทางด้านฟิตเนส เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดให้เวลาที่น้อยที่สุด

    

Pro Cycling


PRO 45

Become a stronger, more efficient rider.  Sharpen up riding technique and work through a series of specific preparation...

More


PRO CYCLING

Signature cycling program from Fitness First. With each class having a specific theme, the ride will challenge cardio fitness...

More


PRO CYCLING INDIVIDUAL SPRINT

Designed to improve athleticism with a fast paced, endurance focused 90 minute class which will advance each person's personal...

More


PRO CYCLING KEIRIN

Inspired by the track cycling event the Keirin, this class utilises long bursts of interval style training, followed by short recovery...

More


PRO CYCLING TEAM SPRINT

Designed to improve athleticism with a fast paced, endurance focused 90 minute class which will advance each person's personal...

More


FREESTYLE GROUP TRAINING


FREESTYLE GROUP TRAINING

Freestyle Group Training™ challenges and works the body in progressive ways to improve efficiency and speed...

More


FREESTYLE GROUP TRAINING CORE

Build a strong, controlled core, enabling stronger functional lifts using purely your own body weight and various small...

More


FREESTYLE GROUP TRAINING FUSION

Fusion combines usage of all the different freestyle equipment available in the clubs. It enables participants to experience all the...

More


FREESTYLE GROUP TRAINING HIIT

Work at high intensity and pace with equal bursts of 30 second work and rest intervals, using Dynamic Movement...

More


FREESTYLE GROUP TRAINING OUTDOOR

Training in the great outdoors gives you plenty of room to move, adds variety to your workouts, blasts more calories and gets...

More


FREESTYLE GROUP TRAINING PLAYGROUND

Learn efficient movement and improve your physical movement capability through functional floor patterns.  30 minutes class...

More


FREESTYLE GROUP TRAINING POWER

Learn explosive and progressive, fast-paced power movements with heavy resistance; 20 second output, 40 seconds rest period...

More


FREESTYLE GROUP TRAINING SPRINT

High intensity 20 minute metabolic training class using shuttle runs and sprints to develop explosive power, speed, agility...

More


FREESTYLE GROUP TRAINING STRENGTH

Builds total body functional strength, muscular endurance, and promotes lean muscle mass with Dynamic Movement Training...

More


MUAY FIGHT PRO BY BUAKAW

Discover the fighter within you with our own home-grown program based on the “Dynamic Movement Training” concept...

More


Flow Yoga


ADVANCED FLOW YOGA

Designed to improve athleticism with a fast paced, endurance focused 90 minute class which will advance each person's personal...

More


AERIAL FLOW YOGA

Suspended in a swing, typical Yoga poses are executed with more ease and comfort. Therapeutic for relieving compressed joints...

More


AERIAL FLOW YOGA LEVEL 1

Get started with the fundamentals and progressively build your skills safely in Level 1 Aerial. Suspended in a swing, typical Yoga...

More


AERIAL FLOW YOGA LEVEL 2

Aerial Level 2 involves spending a significant portion of the class off the ground, which requires experience in Level 1 classes....

More


CORE FLOW YOGA

Integrate the whole body while strengthening the deep foundation core muscles; enabling safe and effective movement...

More


DYNAMIC FLOW YOGA

Designed to build stamina and increase strength and endurance, this class is an intense yet seamless flow of energizing...

More


DYNAMIC FLOW YOGA 30

30 minute Yoga class designed to build stamina and increase strength and endurance, this class is an intense yet seamless flow...

More


DYNAMIC FLOW YOGA 45

45 minute Yoga class designed to build stamina and increase strength and endurance, this class is an intense yet seamless flow...

More


GENTLE FLOW YOGA

Designed to revitalise the body, relax the mind and reduce stress, this slow moving Yoga class synchronises movement with...

More


GENTLE FLOW YOGA 45

45 minute Yoga class designed to revitalise the body, relax the mind and reduce stress, this slow moving Yoga class synchronises...

More


HOT FLOW ENDURANCE

A higher intensity version of Hot Flow Yoga with a bigger focus on developing and challenging endurance.  Try Hot Flow or...

More


HOT FLOW RETREAT

A more relaxing hot yoga experience intended to download, de-stress and detox....

More


HOT FLOW YOGA

Boost your metabolism, burn calories, and flush out toxins with this popular yoga variation. Taking place in a room set to a...

More


HOT FLOW YOGA 45

45 minute Yoga class which will boost your metabolism, burn calories, and flush out toxins. Taking place in a room set to a...

More


Hardcore


HARDCORE

Target and strengthen your core muscles -the powerhouse for all body movement, your balance, mobility and stability; our...

More


HARDCORE MAXX

30-minute fast paced High Intensity Interval Training (HIIT) class incorporating dynamic movement training and athletic...

More


HARDCORE OVERLOAD

Target the major muscle groups with our 30 minute high intensity interval training session; explosive plyometric movements...

More


Dance


LOVE TO DANCE

If you love to move, this is the class for you. Learn how to dance like the superstars in music videos. We breakdown choreography...

More