แรงบันดาลใจคนต่อไป อาจเป็นคุณ!

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของคุณ เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ชนะพร้อมเงินสด 75,000 บาท ซึ่งเรื่องราวของคุณสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ สุขภาพ รูปร่าง ความแข็งแรง และกีฬา โดยเราจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท และผู้ชนะเลิศ Overall ในงานกาล่าสุดหรู เดือนพฤศจิกายน 2561

ประเภทของความสำเร็จ

ในการคัดเลือกเรื่องราวความสำเร็จของสมาชิกทุกท่าน จะมีการจัดแบ่งตามหลักด้านฟิตเนตเป็น 4 หมวดคือ

type success

wellbeingleanerstrongerathletic

** แต่ละหมวดจะมีผู้เข้ารอบสุดท้ายหมวดละ 3 ท่าน
** ผู้เข้ารอบสุดท้ายจากทั้ง 4 หมวด หมวดละ 3 ท่าน รวมเป็น 12 ท่าน
จะได้รับสมาชิกฟรี 12 เดือน
และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
** ผู้ชนะในแต่ละหมวด จะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท
** ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
** ผู้ชนะในรางวัล Popular Vote จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

Share your story
and you might be our overall winner.