free day pass

ไม่มีข้ออ้างใดๆ 29 สาขา ต้องมีสักแห่งที่ใกล้บ้านคุณ

• ฟรีค่าดำเนินการ
• ฟรีค่าแรกเข้า

รับสิทธิ์ออกกำลังกาย 3 วัน ฟรี กับคลาสกว่า 13,000 คลาสต่อเดือน ทั้ง 29 สาขา

ทดลองเล่นฟรี 3 วัน

ทดลองเล่นฟรี 3 วัน

คลิกลงทะเบียน หมายถึงคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
ของ ฟิตเนส เฟิรส์ท

แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข