HOW OLD ARE YOU REALLY?

HOW OLD ARE YOU REALLY?

BioScore คือการตรวจสุขภาพและวัดระดับความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งจะบอกว่าคุณอายุเท่าไหร่ โดยผลลัพธ์จะเปรียบเทียบระหว่าง อายุทางชีวภาพกับอายุจริง ของคุณ

การประเมินจะทำโดย BioScore Trainer ที่จะดูเรื่องสุขภาพของคุณ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันและระดับความแข็งแรงด้านกายภาพ การประเมินในแต่ละหัวข้อจะทำให้ทราบว่าคุณอายุมากหรือน้อยกว่าอายุจริง ซึ่งจะบอกเราได้ว่าจะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตแบบมีความสุข สุขภาพแข็งแรง

การทดสอบ

การประเมินด้านสุขภาพและระดับความแข็งแรงของร่างกายโดย BioScore เทรนเนอร์ จะประเมินในด้านต่างๆดังนี้

คำถามที่พบบ่อย

BioScore คืออะไร?

BioScore คือการตรวจสุขภาพและวัดระดับความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งจะบอกว่าคุณอายุเท่าไหร่ โดยผลลัพธ์จะเปรียบเทียบระหว่าง อายุทางชีวภาพกับอายุจริง ของคุณ   การประเมินจะทำโดย BioScore Trainer ที่จะดูเรื่องสุขภาพของคุณ  ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันและระดับความแข็งแรงด้านกายภาพ  การประเมินในแต่ละหัวข้อจะทำให้ทราบว่าคุณอายุมากหรือน้อยกว่าอายุจริง  ซึ่งจะบอกเราได้ว่าจะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอะไรบ้าง  เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตแบบมีความสุข สุขภาพแข็งแรง  BioScore  คือโปรแกรมสำหรับ ฟิตเนส เฟิรส์ท เท่านั้น และออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายแบบ ไดนามิค มูฟเมนท์ เทรนนั่ง ซึ่งโฟกัสที่การเคลื่อนไหวโดยการใช้ร่างกายของเราเป็นหลัก

ประเมินจากด้านใดบ้าง?

การประเมิน BioScore จะประเมินจากด้านสุขภาพ ระดับความแข็งแรงของร่างกายและคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน
- ด้านสุขภาพ : การทำงานของปอด, ความดันโลหิต, องค์ประกอบของร่างกาย (สัดส่วนความสูงต่อรอบเอว)
- ด้านสมรรถภาพของร่างกาย : ความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือด, ความแข็งแรง, พละกำลัง, ความยืดหยุ่น, ความคล่องแคล่วว่องไว, ความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว
- การใช้ชีวิต : ระดับความเครียด, การสูบบุหรี่, พฤติกรรมการดื่ม, การนอนหลับ, และการรับประทานอาหาร

ใครเป็นคนประเมินผล BioScore?

การประเมิน BioScore จะถูกทดสอบและประเมินโดย BioScore เทรนเนอร์ซึ่งได้รับการฝึกฝนและ ด้านสุขภาพและระดับความแข็งแรงของร่างกายโดย เทรนเนอร์ ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็น BioScore เทรนเนอร์ ที่คลับของฟิตเนส เฟิรส์ท 

ใครบ้างที่ควรประเมิน BioScore?

ใครก็ได้ที่สนใจ และต้องการรู้ว่าจะพัฒนาการออกกำลังกายของตัวเอง หรือใครก็ได้ที่ต้องการหาจุดเริ่มต้นในการเริ่มออกกำลังกาย 

BioScore ใช้เวลาเท่าไหร่ในการประเมิน และรอรับผล?

โดยเฉลี่ย การประเมิน และทดสอบ BioScore จะใช้เวลา 45 นาที และผลของการประเมินสามารถคำนวนและทราบผลได้ทันที สมาชิกที่รับการประเมินจะได้รับผลทางอีเมลด้วยเช่นกัน

การทดสอบ BioScore แตกต่างจากการทดสอบแบบอื่นอย่างไร?

BioScore เป็นการประเมินโดยเจาะลึกถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหาร การนอนหลับ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และความเครียด และยังรวมถึงสุขภาพ และสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งทำให้เรามองเห็นองค์รวมของสุขภาพของแต่ละบุคคลได้มากยิ่งขึ้น

ทำไมคุณควรทดสอบ BioScore ?

ผลการวิจัยทางจิตวิทยาพฤติกรรม ล่าสุดพบว่าการทดสอบ BioScore ช่วยเพิ่มแรงจูงใจ ความรู้สึกอยากเข้าร่วม และ ความมุ่งมั่นในด้านการออกกำลังกาย ซึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของตนเอง และนั่นเป็นสิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การทดสอบ BioScore จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาด้านการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ว่า เขา / เธอ จะต้องออกกำลังกายไปในทิศทางใด และต้องพัฒนาแรงจูงใจในด้านใดบ้าง

คุณควรทำการทดสอบ BioScore บ่อยแค่ไหน??

เราแนะนำให้คุณทำการทดสอบ BioScore ซ้ำทุกๆ 3 เดือน

ทำไมคะแนนของคุณจึงมีสัญลักษณ์เป็น บวก หรือ ลบ ก่อนหน้าตัวเลข?

คะแนน BioScore ของคุณแตกต่างกันระหว่างอายุจริงและอายุทางชีวภาพ และไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ บวก หรือลบ หน้าตัวเลข จะทำให้  ไม่เกิดความรู้สึกด้านบวก หรือด้านลบ เมื่อผู้อื่นเห็นผลการทดสอบของคุณ เนื่องจากคุณไม่ต้องบอกอายุจริงของคุณ.

มีการแนะนำตัวเลข ที่ 'ดี' หรือช่วงตัวเลขที่ 'แนะนำ' ตามช่วงอายุ สำหรับคนที่รับการทดสอบ เหมือนการทำการทดสอบค่าดัชนีมวลกายหรือไม่?

เราแนะนำให้ค่าเป็นศูนย์ หรือค่า BioScore ติดลบ

ราคาขายต่อ 1 ครั้งเท่ากับเท่าไหร่?

กรุณาติดต่อพนักงานของเราเพื่อสอบถามราคาได้ที่ฟิตเนส เฟิรส์ททุกสาขา