แค่แนะนำชื่อเพื่อน ยังไม่ต้องสมัคร

ลุ้นรับหูฟัง beats รุ่น powerbeats 3 Wireless

มูลค่า 7,700 บาท จำนวน 8 รางวัล

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • 1 สิทธิ์ต่อ 1 ชื่อเพื่อนแนะนำ
  • ผู้โชคดีต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
  • ไม่สามารถเลือกสีของรางวัลได้
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า