เพียงแนะนำชื่อเพื่อน ยังไม่ต้องสมัคร
ลุ้นรับที่พัก คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่
1 คืน จำนวน 9 รางวัล
ระยะเวลา : 1 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
รายละเอียดรางวัล
  • ห้องพักแบบ Horizon View 1 คืน
  • รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
  • สามารถเข้าพักได้ช่วงวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ยกเว้น Long Weekend
  • รางวัลที่พักต้องใช้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • 1 สิทธิ์ต่อ 1 ชื่อเพื่อนแนะนำ
  • ผู้โชคดีต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า