เพียงแนะนำชื่อเพื่อน ยังไม่ต้องสมัคร
ลุ้นรับกล้อง Mirrorless Fujifilm X-A5
จำนวน 3 รางวัล
ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • 1 สิทธิ์ต่อ 1 ชื่อเพื่อนแนะนำ
  • ผู้โชคดีต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
  • ไม่สามารถเลือกสีของรางวัลได้
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า