นอนหลับทั้งที ต้องดีที่สุด
แค่แนะนำชื่อเพื่อน แล้วลุ้นรับ
หมอน BEDGEAR รุ่น BALANCE มูลค่า 5,700 บาท
จำนวน 62 รางวัล
ระยะเวลา : 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • 1 สิทธิ์ต่อ 1 ชื่อเพื่อนแนะนำ
  • ผู้โชคดีต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า